صفحه اول

گفتگوی هفتگی

با مصطفی رشیدی

توضیح : رفیق مصطفی رشیدی از من دعوت کرد که، در صورت امکان، هر هفته گفتگوئی در مورد مسائل مختلف داشته باشیم. با نهایت تشکر از لطف مصطفی این دعوت را پذیرفتم. این مصاحبه ها قرار است از طریق یوتیوب قابل دسترس باشند و من هم اینجا هم لینک ها یو تیوب و هم لینک در همین سایت را درج میکنم. امید دارم که این گفتگو ها برای فعالین کمونیست و طبقه کارگر منشا اثر مثبتی باشند.

از اظهار نظر در مورد این بحث هااستقبال میکنم.

کورش مدرسی
۲۵ مارس ۲۰۱۱ - ۴ فروردین ۱۳۹۰

این گفتگو ها را هم مصطفی اسد پور ضبط میکند و هم من. او آنها را از طریق یوتیوب قابل دسترس میکند و من از طریق این سایت. تقسیم گفتگو به قسمت های مختلف برای یوتیوب و در این سایت الزاما یکی نیست. یوتیوب محدودیت های خود را در اندازه فایل هايِی که آپ لود میشود را دارد که غالبا منجر به تقسیمات بیشتری میشود. در این سایت این محدودیت کمتر است لذا تقسیمات میتواند به تعداد کمتری باشد. در این سایت برای داونلود و انتقال سبک، فایل های mp3 با کیفیت پائین و لذا در اندازه کوچکتر تهیه میشوند

اگر آنچه در این مصاحبه ها می آید را مفید میدانید آنها را از هر طریق که میتوانید به دست کارگران و کمونیست ها در ایران برسانید!


فهرست

 1. اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران، انتخابات و طبقه کارگر
 2. دولت فرانسه، برقع و دفاع از حق زن
 3. مصر و تونس: بعد از روزهای پر شور انقلاب
 4. جمهوری اسلامی و نقشه راه بعد از احمدی نژاد
 5. چگونه ميتوان يك ديكتاتور را به زير كشيد؟
 6. انقلاب در کشورهای عربی و تاثیر آن بر ایران
 7. اعتراضات توده ای و بحران در اروپا
 8. در باره رویداد های لیبی
 9. در باره نوشته روزنامه کیهان در مورد داب

  جمعه ۲۶ اوت ۲۰۱۱

  اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران، انتخابات و طبقه کارگر