صفحه اول

خاطرات و عکس های منصور حکمت را در اختیار همگان قرار دهیدبه همه دوستداران منصور حکمت

رفقا

هفته منصور حکمت در راه است. یکی از پروژه هائی که شخصا در دست دارم جمع آوری و انتشار خاطرات و همچنین عکس های منصور حکمت در دوره های مختلف است.

متاسفانه منصور حکمت هم شامل تاریخ سازی سفارشی و تصویر سازی جعلی شده است. ما موظف هستیم که تصویر هرچه کامل تر و همه جانبه تری از منصور حکمت را ارائه دهیم. این کار کوچکی است که به او مدیون هستیم.

هیچ کدام از ما تنها شاهد همه جنبه های فعالیت و زندگی منصور حکمت نبوده ایم. شاهدان شما هستید. قبل از اینکه خاطرات فراموش شوند و یا عکس ها از میان بروند باید اینها را جمع آوری کنیم.

به این تلاش به پیوندید.

خاطرات تان از منصور حکمت و عکس های تان از او را برای دیگران قابل دسترس کنید.

۱ – خاطرات تان از منصور حکمت را بنویسید و بفرستید – این خاطرات میتواند

۲ – عکس. این عکس ها میتوانند

لطفا عکس یا خاطره خود را به یکی از آدرس های زیر بفرستید:

koorosh@hekmatist.com
hafate.hekmat@yahoo.com

با تشکر
کورش مدرسی
۳ مارس ۲۰۰٦