صفحه اول

سال ٨٥ سال تلاشهای مردم علیه جمهوری اسلامی

مصاحبه با تلویزیون پرتوتنظیم متن از کمونیست

پرتو: شما در پیامتان به این موضوع اشاره کردید که سال گذشته سالی پر از زحمت، فقر و فلاکت و سرکوبی بود که جمهوری اسلامی به مردم ایران تحمیل کرد و اینکه باید سال آینده را به سال عقب راندن جمهوری اسلامی و پیروزی مردم تبدیل کنیم. فکرمیکنید مردم ایران سال گذشته را چگونه باید به خاطر بیاورند؟

کورش مدرسی: سال گذشته سال مقاومت مردم در ابعاد وسیعی علیه جمهوری اسلامی بود. ضمن اینکه جمهوری اسلامی تعرض و سلطه خودش را گسترش میداد و تلاش میکرد آزادیهای سیاسی و مبارزات مردم را سرکوب کند، منتهی همراه آن ما این تصویر و این واقعیت را داریم که اعتراضات در ابعاد وسیعی در جریان بود. اعتراض در سطح وسیعی علیه فقر و فلاکتی که جمهوری اسلامی بر جامعه حاکم کرده در جریان بود. از اعتراضات معلمان که همین امروز در جریان است تا اعتراضات کارگران نساجی، کارگران نفت، تا بخشهای مختلف طبقه کارگر و ... همه را داریم که

بطور واقعی دارند مبارزه میکنند. مردم مجبورند علیه فقر و فلاکتی که جمهوری اسلامی بر جامعه ایران حاکم کرده مبارزه کنند. بطور واقعی در آن جامعه ثروت هست، بطور واقعی در آن جامعه پول هست، جمهوری اسلامی ثروت این جامعه را در دست یک عده معدودی متمرکز کرده و صرف نیازهای خودش میکند واکثریت مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند. این یک عرصه جدی از مبارزه مردم در سال گدشته بود که امروز هم در جریان است و در دور آینده میتواند و باید گسترش پیدا کند وگسترش پیدا خواهد کرد. عرصه دیگر مبارزه، مبارزه برای آزادیهای سیاسی است که همه جا میتوان آنرا دید. از فستیوال آدم برفی ها تا ١٦ آذر تا ٨ مارس که مبارزاتی است برای حقوق انسان، برای دفاع از حق کودک، برای دفاع از حق زن، برای دفاع از آزادیهای سیاسی! همه اینها در جامعه جریان داشته و مردم و بخصوص بخش پیشروتر جامعه درگیرش بودند و عقب نشینی هایی را هم به جمهوری اسلامی تحمیل کرده اند. به نظر من ما باید در سال گذشته علاوه بر فشار جمهوری اسلامی، علاوه بر فضای جنگی که جمهوری اسلامی و دارودسته بوش و بلیر بر منطقه حاکم کرده اند و خطری که همراه آوردند و سایه سیاهی را روی جامعه اندختند و به درجه ای مردم را نگران کردند و حالت انتظاری بوجود آوردند و علیرغم فشار جمهوری اسلامی، تصویر مبارزه ای وسیع و گسترده که نمیتواند تعطیل شود و تعطیل بردار نیست را هم ببینیم. آرزوی ما این است که سال آینده سال فیصله پیدا کردن این کشمکش و سال سرنگونی جمهوری اسلامی باشد.

پرتو: عرصه دیگری از کشمکش میان مردم و جمهوری اسلامی مسئله خطر حمله امریکا وجنگ احتمالی که میتوانست به مردم تحمیل شود، بود که بهرحال به اشکال مختلف خودش را نشان داد. در این کشمکش حزب حکمتیست تنها حزبی در صحنه سیاسی ایران بود که مرتبا تاکید میکرد که جنگ میتواند خطر جدی باشد. سال گذشته مردم نتوانستند نقش مهمی در این وسط ایفا کنند. فکرمیکنید مهمترین درسهائی که از این کشمکش یعنی جنگ و خطر آن مردم میتوانند برای سال آینده به توشه ببرند چیست؟

کورش مدرسی: اینکه چشم امید به هیچ کسی نداشته باشند جز خودشان! ببینید امریکا با یک ماجراجوئی فوق ارتجاعی و فوق جنایتکارانه کل مردم عراق را قربانی کرد و مردم ایران اینرا با چشم خود دیدند. عروج کامل بربریت در عراق معنی اش پیروزی جمهوری اسلامی و تبدیل شدن عراق به صحنه کشمکش دو تا از کثیف ترین نیروهای امروز جامعه جهانی یعنی نیروهای دولت امریکا و جمهوری اسلامی تبدیل شد. تقویت موقعیت جمهوری اسلامی باعث شد که دست جمهوری اسلامی در مقابل مردم بازتر شود و مردم در یک حالت انتظار و بهت زده ای به سر ببرند که معلوم نیست به کدام طرف باید رفت و این محصول این واقعیت است که مردم در ابعاد وسیع فاجعه ای که اتفاق افتاد را توقع نداشتند. توقع نداشتند که حضور امریکا در عراق باعث پیروزی جمهوری اسلامی بشود، باعث عروج بربریت اسلامی و قومی در عراق بشود و باعث پاشیدن شیرازه های زندگی در آن جامعه بشود. مردم با دید مثبت تری به امریکا و نیروهای دست راستی نگاه میکردند. به نظر من روشن شدن حاصل تلاش کل نیروهای دست راستی و اپوزیسیون دست راستی، امریکا و جمهوری اسلامی باید یکبار دیگر صحت این حرف را به مردم نشان بدهد که تنها نیرویی که میتواند این جامعه را نجات بدهد خود نیروی مردم و بخصوص نیروی طبقه کارگر که ستون فقرات جامعه است میباشد. تشکل و متشکل شدن و اتحاد به دور نیروئی است که در دوسال گذشته و بخصوص در سال گذشته این هشدارها را داده است. همانطور که شما اشاره کردید حزب ما مکررا این واقعیت را توضیح داده وگفته این اتفاق می افتد، گفته حمله امریکا به تقویت جمهوری اسلامی منجر میشود، گفته که ماجرای عراق باعث ثبات بیشتر جمهوری اسلامی میشود، گفته که ماجرای هسته ای به قدرتمند تر شدن جمهوری اسلامی منجر میشود، گفته که هر بمبی، موشکی یا تیری که از طرف امریکا یا اسرائیل به طرف جمهوری اسلامی شلیک شود به عمر جمهوری اسلامی اضافه میکند. همه این گفته ها متحقق شد و به واقعیت پیوست و مردم بیش از هر چیز باید از این درس بگیرند. باید چشممان را باز کنیم و جز به نیروی خودمان به کسی امید نبندیم. متشکل شویم، متحد شویم و بدون سازش جمهوری اسلامی را سرنگون کنیم و در همین پروسه است که دست امریکا از زندگی مردم ایران و منطقه کوتاه خواهد شد.

پرتو: شما در پیامتان گفته اید که مردم باید اینروزها نوروز را جشن بگیرند و اینکه شادی و خوشبختی را در دست همدیگر جستجو کنند و این فرصت را از دست ندهند. فکرمیکنید مردم در سال آینده به چه نقاط قوتهایی از خودشان که در کشمکش های سال گذشته داشتند میتوانند تکیه کنند و به آرزوهائی که شما گفتید برسند؟

کورش مدرسی: نوروز راستش روز خیلی سیاسی نیست و نباید هم باشد. نوروز روز شادی است، روز آرزوهای خوب است، روز عیدی گرفتن بچه ها است، روز لباس نو، روز همه چیزهای خوبی است که آدم آرزو دارد در زندگیش متحقق شود. جمهوری اسلامی نورزو را به یک پدیده سیاسی تبدیل کرده. من آرزو دارم مردم و بخصوص بخش اعظم مردم که جمهوری اسلامی سفره خالی را در مقابلشان گذاشته نورزو هرچه شادتری را داشته باشند و بتوانند با آرزوهای بهتر و با گذاشتن دستشان در دست هم و با دمیدن امید به یک آینده روشنتر، با پیمان به اینکه اجازه نمیدهیم فرزاندنمان به همین سرنوشت دچار شوند، اجازه نمیدهیم زندگی نسل های آینده و بقیه زندگی خود ما در چنین جهنمی سپری شود، سال جدید را شروع کنیم. با این آرزو که سال جدید سال خاتمه دادن به زندگی جمهوری اسلامی و سال آزادی وبرابری باشد.