صفحه اول

تحزب کمونیستی طبقه کارگر

کورش مدرسی - سخنرانی در انجمن مارکس -حکمت
شنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۱۰

توضیح و پوزش: متأسفانه به دلیل مدیریت زمانی ضعیف از جانب من این سمینار کمبود های جدی را داشت اولین کمبود این است که فرصت لازم برای تشریح بخش مهمی از موضوع مورد بحث در قسمت دوم سمینار را پیدا نکردم ضعف به همان اندازه جدی این بود که فرصت کافی اظهار نظر به حاضرین داده نشد که از هر دو بابت پوزش میخواهم

کاری که برای جبران این دو نقیصه میتوانم انجام دهم این است که اولاً در پروسه ادیت متن پیاده شده قسمت هائی را که نپوشاندم یا به اندازه کافی تشریح نکردم را اضافه و یا تکمیل خواهم کرد و بعلاوه هر اظهار نظر و یا سؤال مربوطی که در این فاصله از جانب رفقای علاقمند و یا شرکت کنندگان در این بحث برسد را ضمیمه خواهم کرد و سعی میکنم جواب بدهم

خواهش میکنم اگر اظهار نظر یا سؤالی دارید حداکثر تا دو هفته دیگر آنها را از طریق آدرس ای میل من یا انجمن مارکس حکمت بدست ما برسانید

کورش مدرسی
۲۱ نوامبر ۲۰۱۰


فایل کامل را گوش کنید


بخش به بخش داون لود یا گوش کنید

HTML