صفحه اول

لیست تاریخی

به تدریج تکمیل میشود
متاسفانه به بخش اعظم نوشته ها و مصاحبه ها در دوره فعالیت در حزب کمونیست و کومه له دسترسی ندارم

لینک اقلامی که با ستاره مشخص شده اند فعال نیستند

۲۰۱۶

 1. مصاحبه با رادیو صدای زنان - یکشنبه ۱۷ آوریل
 2. مقدمه ای بر تاریخ چپ ایران

۲۰۱۵

 1. ترجمه عربی طبقه کارگر و بیراهه "واردات بی رویه" و "حمایت از صنایع داخلی" به همت رفیق فارس محمود
  الطبقة العاملة وتضلیل "الاستیراد غیر المنظم" و"حمایة الصناعات المحلیة"

۲۰۱۴

 1. گزارش سنای آمریکا در باره شکنجه های CIA و راسیسم در آمریکا - مصاحبه با رادیو شبکه زنان - ۱۴ دسامبر ۲۰۱۴

 2. ترجمه عربی تحزب کمونیستی طبقه کارگر به همت رفیق فارس محمود
  الطبقة العاملة والتحزب الشیوعی

 3. شرکت لاورنس اند ویشارت انتشار آثار مارکس و انگلس به زبان انگلیسی را در اینترنت ممنوع کرد - مجموعه ۵۰ جلدی مارکس و انگلس در فرمت pdf

 4. بازخوانی مانیفست حزب کمونیست - متن کتبی

 5. ترجمه عربی بخش دوم اصول فعالیت کمونیستی به همت رفیق فارس محمود قابل دسترس شده است.

 6. چرا با این همه افشاگری چیزی اتفاق نمی افتد؟ - مصاحبه با رادیو شبکه زنان - ۱۶ فوریه ۲۰۱۴


۲۰۱۳

 1. در مورد اوضاع سوریه - مصاحبه با رادیو شبکه زنان

 2. نه سخنرانی به مناسبت هفته حکمت

 3. هر کس ذره ای شرف داشته باشد باید در مقابل فدرالیسم بایستد
  مصاحبه ای با سایت بیان، سال ۲۰۰۹، که قبلا در این سایت پخش نشده است

 4. لنینیسم ، منشویسم و بلشویسم
  انقلاب روسیه ١٩١٧- ١٩٢٧
  بررسی تحلیلی
  سخنرانی اول

 5. لنینیسم ، منشویسم و بلشویسم
  انقلاب روسیه ١٩١٧- ١٩٢٧
  بررسی تحلیلی
  سخنرانی دوم

 6. در حاشیه ترجمه عربی "حزب کمونیست کارگرى عراق؛ مصافها و چشم اندازها"

 7. طبقه کارگر و مبارزه برای قانون کار و خدمات اجتماعی

 8. شنبه ۱۹ ژانویه ۲۰۱۳ - ۳۰ دی ماه ۱۳۹۱
  • سناریو سیاه، هرج و مرج خلاق و سازمان مجاهدین
  • کشمکشهای درونی رژیم در آستانه انتخابات در ایران

 9. فایل های تصویری و صوتی بحث "باز خوانی مانیفست حزب کمونیست" به روز شدند

 10. فایل های تصویری و صوتی بحث "تاریخ چپ ایران" به روز شدند

 11. شنبه ۵ ژانویه ۲۰۱۳ - ۱۶ دی ماه ۱۳۹۱
  • طبقه کارگر و مبازره در عرصه قانون کار
  • افق فعالیت چپ در دانشگاه ها


۲۰۱۲

 1. شنبه ۲۲ دسامبر ۲۰۱۲ - ۲ دی ماه ۱۳۹۱

 2. متن کتبی بحث حزب کمونیست کارگری؛ جریانات و تناقضات درونی قابل دسترس شد

 3. شنبه ۲۴ نوامبر ۲۰۱۲ - ۵ آذر ۱۳۹۱

 4. مصاحبه با رادیو شبکه زنان در استکهلم - یکشنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۱۲ - ۲۹ آبان ۱۳۹۱: انتخابات آمریکا - تحریم های اقتصادی بر ایران - فاجعه در غزه

 5. نگاه دیگر: شنبه ۱۷ نوامبر ۲۰۱۲ - ۲۸ آبان ۱۳۹۱
  • منجلاب در دنیای فارغ از "خطر" سوسیالیسم- از سوریه تا یونان

 6. نگاه دیگر: شنبه ۳ اکتبر ۲۰۱۲ - ۱۳ آبان ۱۳۹۱
  • از التهاب تا بی اشتهایی در فضای سیاسی در ایران

 7. نگاه دیگر: شنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۲ - ۱ مهر ۱۳۹۱
  • کارگران در افریقای جنوبی پعد از آپارتاید و در دامن دمکراسی
  • تکرار یک تراژدیء چنک ائداخنن جریانات اسلامی بر یک جو اعتراضی

 8. از آرشیو سال ۲۰۰۴ در رابطه با زلزله بم: زلزله و سیاست و سازماندهى کمونیستى

 9. طبقه کارگر و هویت ناسیونالیستی - مصاحبه با برنامه تلویزیونی نگاه دیگر

 10. تب وحدت در میان اپوزیسیون - مصاحبه با برنامه تلویزیونی نگاه دیگر

 11. درباره تشکل های کارگری - مصاحبه با برنامه تلویزیونی نگاه دیگر

 12. ایران آبستن طغیان در مقابل گرانی - و باز هم کارگر در مقابل یک سوال: طغیان کدام طبقه؟

 13. در باره هفته حکمت - مصاحبه با تلویزیون نگاه دیگر

 14. درباره هیاهو حول ممنوعیت کالاهای خارجی - مصاحبه با تلویزیون نگاه دیگر

 15. منصور حکمت و حل امپریالیستی مساله ارضی - سخنرانی در هفته حکمت

 16. درباره اوضاع سوریه، درسهای آن برای طبقه کارگر ایران
  مصاحبه با برنامه تلویزیونی نگاه دیگر

 17. درباره انتخابات رئیس جمهوری در فرانسه
  مصاحبه با برنامه تلویزیونی نگاه دیگر

 18. در باره تشکل های توده ای طبقه کارگر
  مصاحبه با برنامه تلویزیونی نگاه دیگر

 19. ایران در سالی که گذشت
  متن تکبی شده مصاحبه با برنامه تلویزیونی نگاه دیگر

 20. انقلاب ۵۷ ایران - یک بررسی تحلیلی - سخنرانی چهارم - فایل های صوتی و اسلاید ها

 21. نگاه دیگر : برنامه شنبه ۱۴ آوریل ۲۰۱۲

 22. نگاه دیگر : برنامه شنبه ۷ آوریل ۲۰۱۲ - ۱۹ فروردین ۱۳۹۱

 23. سخنرانی در کنگره پنجم حزب حکمتیست - متن کتبی

 24. برنامه تلویزیونی نگاه دیگر

 25. کمون پاریس راه را نشان میدهد
  1. مارکس - قطعنامه ی گردهمائی سالروز کمون پاریس‬
  2. مارکس - نامه به لیکبنشت
  3. انگلس - نامه به کارلو تزراگی در تورین
  4. انگلس - پیام به کارگران فرانسه به مناسبت سلروز کمون پاریس
  5. لنین - درس های کمون

 26. مصاحبه با رادیو شبکه زنان در باره انقلاب ۵۷ ایران و رابطه طبقه کارگر با مساله زن - ۲۶ فوریه ۲۰۱۲

 27. سخنرانی در کنگره پنجم حزب حکمتیست - ۱۸ فوریه ۲۰۱۲

۲۰۱۱

 1. آرشیو سال های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ به روز شد
  پایه های خطی که به نام حزب حکمتیست شناخته شده است سابقه ای طولانی دارد. آرشیو سال های گذشته میتواند دریچه ای بر این تاریخ، لااقل از نظر من، باشد. بعلاوه، بخش زیادی از اختلافاتی که در مورد روش برخورد و سیاست های تشکیلاتی که امروز در حزب حکمتیست در جریان است، مانند برخورد به سرمایه داری، برخورد به حزب کارگری، روش های تشکیلاتی، جایگاه ثبات و عدم ثبات جمهوری اسلامی در سنت ناسیونالیسم کرد و غیره هم در همین تاریخ هست. مراجعه به این تاریخ میتواند کمکی در شناختن پایه های تاریخی این جدل ها باشد.

 2. از آرشیو سال ۱۹۹۰
  نامه به احمد خورشیدی در مورد چپ و راست در حزب کمونیست

 3. از آرشیو سال ۱۹۹۰
  در پاسخ به تقاضای اخراج راست از طرف تعدادی از رفقای چپ در تشکیلات کردستان - مجموعه چندین نامه

 4. از آرشیو سال ۱۹۸۹
  کردستان و آینده مبارزه آن - پاسخی به نشریه مانتلی ریویو

 5. از آرشیو سال ۱۹۸۹
  نامه به کمیته رهبری کومه له در مورد تجدید آرایش تشکیلات علنی

 6. از آرشیو سال ۱۹۸۹
  نامه سوم به صالح سرداری در مورد جدال چپ و راست در کو مه له در سال ۱۳۶۸

 7. از آرشیو سال ۱۹۸۹
  نامه به صالح سرداری در مورد جدال چپ و راست در کو مه له در سال ۱۳۶۸

 8. از آرشیو سال ۱۹۸۹
  نامه به رحمان حسین زاده در مورد جدال چپ و راست در کو مه له در سال ۱۳۶۸

 9. از آرشیو سال ۲۰۰۶
  جنگ، مواضع و جنگ مواضع

 10. از آرشیو سال ۲۰۰۶
  بحران هسته ای یا بحران به بهانه هسته ای

 11. از آرشیو سال ۱۹۹۹ در باره نظم نوین جهانی و تحریم اقتصادی
  آمریکا، عراق، کردستان
  کار رسانه های غربی پروپاگاند جنگی است
  گفتگو با نشریه پرسش

 12. سنگر نا لازم و ماتریال زائد - اسنادی از مباحثات در حزب حکمتیست

 13. پنج نامه به رهبری حزب در مورد وضعیت حزب حکمتیست بعد از کنگره چهارم

 14. حزب حکمتیست یک دفتر سیاسی دارد!
  در مورد رویداد های حزب حکمتیست

 15. رقص آتش
  انقلاب مصر : دور دوم
  یاداشت ششم

 16. انقلاب ۵۷ ایران - یک بررسی تحلیلی - سخنرانی سوم

 17. انقلاب ۵۷ ایران - یک بررسی تحلیلی - سخنرانی دوم

 18. انقلاب ۵۷ ایران - یک بررسی تحلیلی - سخنرانی اول

 19. انتخابات و اوضاع سیاسی ایران؛ نگاه بورژوائی یا کارگری؟

 20. گفتگوی هفته (بعد از چندین هفته) : وضاع سیاسی و اقتصادی ایران، انتخابات و طبقه کارگر

 21. پاسخ به سوالات نوید پایور

 22. دو نامه از لنین درباره اهمیت پرولتاریای صنعتی در حزب کمونیست

 23. اصول فعالیت کمونیستی - بخش دوم و متن کامل

 24. منصور حکمت و مفهوم انقلاب - سخنرانی در انجمن مارکس حکمت به مناسبت هفته حکمت - فایل های صوتی

 25. از نوشته های گذشته، مربوط به سال ۱۹۸۹ (۱۳۶۸)، و در ارتباط با بحث تحزب کمونیستی طبقه کارگر
  سازماندهی تشکیلات کارگری با شاخه نظامی

 26. گفتگوی هفته: دولت فرانسه، برقع و دفاع از حق زن

 27. گفتگوی هفته: مصر و تونس: بعد از روزهای پر شور انقلاب

 28. جمهوری اسلامی و نقشه راه بعد از احمدی نژاد - متن کتبی

 29. انقلاب در کشور های عربی و تأثیر آن بر ایران - متن کتبی

 30. گفتگوی هفته : جمهوری اسلامی و نقشه راه بعد از احمدی نژاد

 31. در باره اول ماه مه - مصاحبه با تلویزیون پرتو - سال ۲۰۰۷

 32. اصول فعالیت کمونیستی - متن کتبی - بخش ۱

 33. گفتگوی هفته : چگونه میتوان یك دیكتاتور را به زیر كشید؟

 34. گفتگوی هفته : تاثیر انقلابات منطقه بر فضای سیاسی ایران

 35. گفتگوی هفته : بحران اقتصادی اروپا و چشم انداز کم حاصل مبارزات اعتراضی

 36. گفتگوی هفته : درباره نوشته روزنامه کیهان درباره داب

 37. گفتگوی هفته : درباره رویداد های لیبی

 38. خوش ترین لحظه زندگی در مصر - یاداشت پنجم

 39. انقلاب مصر در مقابل کعبه ناسیونالیسم - یاداشت چهارم

 40. طبقه کارگر وارد میدان می‌شود - یاداشت سوم

 41. تحزب کمونیستی طبقه کارگر

 42. مصر: انقلاب دنده عوض میکند - یاداشت دوم

 43. مصر ده روز بعد - یک یاداشت

 44. مصر و تونس - چند مکالمه در فیس بوک

 45. بیداری کشورهای عربی
  در حاشیه تحولات انقلابی در مصر و تونس


 46. تحزب کمونیستی طبقه کارگر - بخش اول

 47. طبقه کارگر و تحزب کمونیستی - فایل های صوتی

۲۰۱۰

 1. در باره یارانه ها، جمهوری اسلامی، بورژوازی ایران، طبقه کارگر و کمونیسم بورژوائی - گفتگو با رادیو شبکه زنان

 2. طبقه کارگر و تحزب کمونیستی

 3. به مناسبت سالگرد انقلاب اکتبر
  آنچه طبقه کارگر باید از این انقلاب بیاموزد

 4. شش سمینار در انجمن مارکس -حکمت

 5. نقطه، سر خط: درباره این سایت

 6. قطب نمای حزب حکمتیست - سخنرانی افتتاحیه کنگره چهارم
  ویدیوئی

 7. گزارش ویژه در مورد وضعیت پزشکی - در کنگره چهارم حزب حکمتیست

 8. بازی ادامه دارد - سخنرانی در پایان کنگره چهارم حزب حکمتیست
  ویدیوئی

 9. عراق بعد از خروج نیروهای آمریکائی: مصاحبه با رادیو پرتو

 10. طبقه کارگر و بیراهه "واردات بی رویه" و "حمایت از صنایع داخلی"

 11. نامه شماره ٣ به نمایندگان کنگره

 12. پیش نویس آئین نامه کنگره

 13. به همه علاقمندان به شرکت در کنگره چهارم حزب حکمتیست

 14. جنبش بورژوا- لیبرال ایران از خرداد ۸۸ تا امروز: گفتگو با رادیو پرتو

 15. حکمت و قضاوت اخلاقی در مورد کار مولد و غیر مولد - سخنرانی به مناسبت هفته حکمت - فایل های صوتی

 16. کنگره علنی حزب حکمتیست

 17. طبقه کارگر با هویت مستقل در اول ماه مه-مصاحبه با رادیو پرتو

 18. اول مه، روز کارگر در مقابل طبقه سرمایه دار و جنبش های آن

 19. بازخوانی مانیفست حزب کمونیست

 20. کشمکش اتمی میان ایران و آمریکا - گفتگو با تلویزیون پرتو

 21. مساله زن، مساله طبقه کارگر

 22. جنبش سبز، اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران - و جنبش کمونیستی و کارگری - مصاحبه رادیو زنان

 23. اسب ابوالفضل و معضلات کمونیسم بورژوائی

 24. درباره توطئه تروریستی جمهوری اسلامی و در باره تحرکات جنبش سبز - مصاحبه با شهرام همایون

 25. یدالله خسروشاهی از میان ما رفت٬ طبقه کارگر یک رهبر سرسخت خود را از دست داد

 26. تاریخ چپ ایران

 27. در باره اصول فعالیت کمونیستی

 28. وقایع اخیر ایران پس از مرگ منتظری و مراسم عزاداری - ویدیو

 29. سنت مرده گان در ذهن زنده گان، در حاشیه انکشاف جنبش سبز

 30. پیرامون توطئه تروریستی جمهوری اسلامی علیه اپوزیسیون - ویدیو

۲۰۰۹

 1. هر کس ذره ای شرف داشته باشد باید در مقابل فدرالیسم بایستد

 2. عدالت سرمایه داری، عدالت کارگری - در حاشیه حکم اخراج اسالو

 3. پیرامون توطئه تروریستی جمهوری اسلامی علیه اپوزیسیون

 4. توطئه تروریستی جمهوری اسلامی علیه اپوزیسیون

 5. ١۶ آذر ۸۸: سبز یا سرخ؟

 6. سیزدهم ابان سبز و سیاه - یارانه ها - مذاکرات اتمی و بحران افغانستان

 7. آنچه باید آموخت! -بیانیه پلنوم ۱۵ کمیته مرکزی حزب حکمتیست در باره رویدادهای حول انتخابات

 8. اولویت ها و جهت گیریهای حزب حکمتیست - مصوب پلنوم ۱۵ کمیته مرکزی حزب

 9. نه اسلام سبز موسوی، نه اسلام سیاه احمدی نژاد، زنده باد آزادی و برابری

 10. انقلاب یا ضد انقلاب؛ طبقه کارگر ایران و تحولات خرداد ۸۸

 11. انقلاب یا ضد انقلاب؛ طبقه کارگر ایران و تحولات خرداد ۸۸ - فایل ها صوتی

 12. کمونیسم و انقلاب پرولتری در ایران از استراتژی تا مبانی تاکتیکی

 13. اعتصاب عمومی ایجاد صفی متمایز علیه کلیت جمهوری اسلامی

 14. اظهار نظر در سخنرانی اسد گلچینی در لندن - ۲۲ اوت ۲۰۰۹ درباره اعتصاب عمومی ۲۸ مرداد در کردستان: درسها و دست آورد ها

 15. طبقه کارگر و جنبش سبز در ایران: شش هفته گذشت

 16. منصور حکمت و بحران سرمایه داری - سخنرانی در انجمن مارکس حکمت به مناسبت هفته حکمت - فایل های صوتی

 17. سرکوب و کشتار و ابعاد عظیم تراژدی انسانی طبقه کارگر باید از رویدادهای اخیر چه بیاموزد
  HTML:
  صوتی:

 18. پرچم سبزو سیاه اسلامی را دور بیندازید، زنده باد پرچم سرخ آزادی و برابری

 19. در باره اوضاع ایران - مصاحبه با تلویزیون پرتو

 20. مصاحبه با کورش مدرسی در باره کنگره سوم حزب
  اولویت های حزب
  در مورد جنبش کمونیستی
  مبارزه اقتصادی طبقه كارگر
  اوضاع سیاسی ایران

 21. گفتگوتلویزیون پرتو با کورش مدرسی

 22. سخنرانی کورش مدرسی در کنگره سوم حزب

 23. قدرت طبقه کارگردر حاشیه رویدادی بزرگ که "گزارش نشد"

 24. خاتمی چراآمده ؟ فلسطین چه میشود؟رهبری بی خط کومه له به نئوتوده ایستها میدان میدهد

 25. ارزیابی از مبارزات سال گذشته و چشم انداز - ویدیو

۲۰۰۸

 1. چپ و معضل جمهوری اسلامی ( شنبه ٢٩ نوامبر ٢٠٠٨)

 2. تولد نئوتوده ایسم در سیاست ایران ـ کمونیست ها در دادگاه لیبرالیسم چپ

 3. در باره آرایش جدید رهبری حزب

 4. آرایش جدید رهبری حزب

 5. طبقات و جنبش های مختلف در جامعه

 6. مباحث حول کمونیست
  بخش اول
  بخش دوم

 7. کمونیست چیست؟
  بخش اول
  بخش دوم

 8. تحولات سیاسی در رژیم جمهوری اسلامی

 9. منصور حکمت و تحزب کمونیستی

 10. کومه‌له: از توهم تا واقعیت، به بهانه تشکیل فراکسیون جدید ناسیونالیستی در کومه له

 11. اعتراضات دانشجوئی؛ افق ها و چشم انداز ها

 12. مبارزات ایران خودرو، اهمیت و درسهای آن؛ مبارزه با گرسنگی یا قافیه بافی چپ

 13. مصاحبه با تلویزیون پرتو
  فراکسیون در کومه له
  در مقابل اعدام باید ایستاد
  کمک مالی به تلویزیون
  بحران اقتصادی در غرب و ایران

 14. مصاحبه با تلویزیون پرتو
  تهدیدات جنگی و کمک آمریکا به جریانات قومی
  وضعیت مالی تلویزیون پرتو

 15. اعتراضات دانشجوِیی - افقها و چشم اندازها - مصاحبه با تلویزیون پرتو

 16. مصاحبه هفته با تلویزیون پرتو
  - تهدیدات جنگی علیه ایران
  - ۱۸ تیر
  - حکم حبس تعزیری علیه داب
  - جنجال موگابه
  - اهمیت اعتصابات ایران خودرو
  - آیا مصادره در این چرایط درست است؟

 17. مصاحبه هفته با تلویزیون پرتو
  - جنگ در راه است؟
  - راه مقابله با فقر
  - هدف وزارت اطلاعات از اتهامات علیه دانشجویان آزادیخواه و برابی طلب

 18. مصاحبه هفته با تلویزیون پرتو
  - تهدید دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب
  - اعتراضات هفت تپه
  - قرارداد نظامی - امنیتی آمریکا و عراق
  - اعلام آتش بس حماس و اسراییل

 19. تولد نئوتوده‌ایسم در سیاست ایران - کمونیست ها در دادگاه لیبرالیسم چپ

 20. پیوستگی در تفکر سیاسی منصور حکمت

 21. فقر و گرانی: درد امروز مردم باید درمان شود - اوباما و انتخابات آمریکا - کنفرانس علیه فقر یا کنفرانس سران دزدها - دیدار هفته (مصاحبه با تلویزیون پرتو)

 22. مبارزه متحدانه علیه گرانی و بیکاری - در مورد هفته حکمت - دیدار هفته (مصاحبه با تلویزیون پرتو)

 23. مصاحبه با تلویزیون پرتو
  سیر صعودی قیمت ها و گرانی
  مبارزه کارگران نیشکر هفت تپه

 24. پانزده خرداد - اعتراض در هفت تپه - شورای کارگران نساجی کردستان - دیدار هفته (مصاحبه با تلویزیون پرتو)

 25. جنگ در لبنان و موقعیت جمهوری اسلامی - دولت اسرائیل: شصت سال کشمکش ارتجاع - دیدار هفته (مصاحبه با تلویزیون پرتو)

 26. خاتمه جنگ لبنان و نتیجه آن - شصتمین سالگرد تشکیل اسرائیل و تحولات مهم این منطقه از آن زمان مصاحبه با تلویزیون پرتو

 27. بحران و جنگ در لبنان، فقر و گرانی در ایران، سمینارهای مقدماتی كنگره سوم حزب - دیدار هفته (مصاحبه با تلویزیون پرتو)

 28. در باره طرح جدید صفحه حزب

 29. ژورنالیسم امروز همکاران بوش و بلر و جنایتکارجنگی - در حاشیه پنجمین سالگرد اشغال عراق - نظم نوین جهانی و تقسیم مجدد جهان - اول ماه مه روزی که طبقه کارگر به خودش و به دنیای اطرافش می گوید كه متفاوت است - پنجمین سال اشغال عراق - دیدار هفته (مصاحبه با تلویزیون پرتو)

 30. اهمیت ویژه امسال ماه مه - مصاحبه با تلویزیون پرتو

 31. درباره ی پلنوم دهم کمیته ی مرکزی حزب حکمتیست - مصاحبه با تلویزیون پرتو

 32. پیرامون مباحث پلنوم دهم کمیته مرکزی حزب حکمتیست, اوضاع سیاسی عراق, و ... مصاحبه با تلویزیون پرتو

 33. سالروز کمون پاریس: تا طبقه کارگر هست کمون پاریس مسئله روز است - سالی که گذشت: معلوم شد کمونیست ها درست میگفتند - جمهوری اسلامی رد مسیر جدید؟ احمدی نژاد در سالی که گذشت - دیدار هفته (مصاحبه با تلویزیون پرتو)

 34. زندان رفتن بخشی از مبارزه با رژیمهای فاشیستی است - مارکسیسم قانونی و جریان غیر انقلابی و غیر پراتیک -دیدار هفته (مصاحبه با تلویزیون پرتو)

 35. شلاق زدن کارگر، تعرض به آزادی و معیشت و حرمت و کرامت انسان-دیدار هفته (مصاحبه با تلویزیون پرتو)

 36. زمینه های انقلاب ١٣٥۷

 37. کاسترو مهر بسیار بزرگی بر دوران تاریخ خودش دارد - دیدار هفته (مصاحبه با تلویزیون پرتو)

 38. لشکر یک طبقه - ٨ مارس یک روز اعتراض بشریت - دیدار هفته (مصاحبه با تلویزیون پرتو)

 39. پرتاب موشك، ارعاب مردم! - خانواده های دانشجویان، چشم انداز دلگرم كننده - كنفرانس منچستر، دهه فجر لندن، نان خوردن كه این همه پستی نمیخواهد! - دیدار هفته (مصاحبه با تلویزیون پرتو)

 40. ١٦ آذر پایه یک جنبش دیگری است

 41. منشا تورم در سیستم بحرانی سرمایه داری ایران

 42. اخبار دانشجوئی و کارگری

 43. دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب نوک کوه یخ یک جنبش عظیم در جامعه - انتخابات در ایران - برای مبارزه باید متحد شد - دیدار هفته (مصاحبه با تلویزیون پرتو)

 44. تعرض رژیم به دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب - دیدار هفته (مصاحبه با تلویزیون پرتو)

 45. رقص جلاد؛ تسلیم بازی کثیف جمهوری اسلامی نشوید!

 46. سرما و قطع گاز - اقتصاد در جمهوری اسلامی - دیدار هفته (مصاحبه با تلویزیون پرتو)

 47. شكست امریكا و تأثیرات آن بر احزاب سیاسی و جنبش ها - دیدار هفته (مصاحبه با تلویزیون پرتو)


۲۰۰۷۲۰۰۶

 1. اطلاعیه پایانی پلنوم ششم کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

 2. قطعنامه مصوب پلنوم ششم کميته مرکزي حزب کمونيست کارگري – حکمتيست در مورد اوضاع کنوني سياسي در ايران بعد از شکست انتخاباتي جمهوري خواهان در آمريکا

 3. منشور پلنوم ششم برای تضمین یک رهبری حزبی – اجتماعی و کمونیستی

 4. قرارهای مصوب پلنوم ششم کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری – حکمتیست

 5. شكاف در ديوار انتظار : نواى جديد و آزاديبخش از دانشگاهها

 6. تدارك ١٦ آذر در دانشگاهها، شدید ترین تلاشها براى وسیعترین اتحاد در راه آزادى و حقوق انسانى در دانشگاهها - مصاحبه با تلویزیون پرتو

 7. مانور استيصال آميز رفسنجانى - فضاى سياسى مملو از "انتظار" در ايران

 8. درباره كشمكش میان جمهورى اسلامى و مردم ـ كنگره حزب حكمتیست

 9. درباره اعتراضات دانشجویى و كارگرى - مصاحبه با تلویزیون پرتو

 10. حزب، جامعه؛ حزب و جامعه؛ آناتومی چپ رادیکال - سخنرانی در انجمن مارکس - حکمت لندن

 11. در حاشیه كارزار یك میلیون امضا این بیانیه تیر زدن به پاى خود در جنبش رهایى زن در ایران است - وفادارى به حقیقت پیش شرط موفقیت در هر كارى براى متحد كردن مردم است - مصاحبه با تلویزیون پرتو

 12. اختناق و تعرض به معیشت مردم را باید با قدرت عقب زد. مردم و حزب ما در مقابل یک آزمایش گرفته اند  بخش ١        بخش ٢


 13. تعرض رژیم  به آزادى و معیشت مردم در پناه فضاى میلیتاریزه باید ایستاد، باید تعرض رژیم را با مردم متحد پس زد، این یك آزمایش  در مقابل حزب ما، فعالین و دوستداران آن و گارد آزادى است.


 14. دولت اسراییل مجرم جنایت دیگرى در تاریخ بشرى درجنگ  لبنان. اسلام سیاسى قوى تر از قبل ـ بیلان جنگ ٣٤ روزه


 15. گفتگو بمناسبت دومین سالگرد تشكیل حزب حكمتیست. ما در راه ساختن یك حزب كمونیستى، سیاسى و توده اى هستیم (صدا)    ( نوشته)


 16. آیا كسى هست به فریاد مردم لبنان برسد؟ علاوه بر مردم لبنان، باید آزادیخواهى و همچنین چپ عقب مانده در ایران و جهان را در زمره قربانیان حمله اسرائیل به لبنان بحساب آورد   (صدا)         ( نوشته)


 17. سیاست خصوصى سازى مراكز تولیدى در ایران: یك اسم رمز براى تحمیل فلاكتى بیسابقه به طبقه كارگر (صدا)      ( نوشته)


 18. سالگرد ١٨ تیر: آن روز و هفت سال بعدتر


 19. مردم از انتخاب سیاسى روشنى در مقابل جمهورى اسلامى برخوردار نیستند، متحد نیستند، و این كلید دست درازى هاى رژیم است. 


 20. با چنگ و دندان از تشكلها، اتحاد و فعالین خود دفاع كنیم


 21. منصور حكمت و ساختمان سوسیالیسم  (گوش کنید     داون لود کنید)


 22. دیپلماسى خود بخشى از جنگ است! بمبهاى بیولوژیك قومى بر سر مردم ایران( نوشته)


 23. دیپلماسى خود بخشى از جنگ است. بمبهاى بیولوژیك قومى امریكا بر سر مردم ایران (صدا)


 24. درباره تحركات قومى ـ ناسیونالیستى در شهرهاى آذربایجان دارند لباس قومى بر تن آدمها میكنند، این مردم را به خاك سیاه خواهد نشاند


 25. درباره جنگ میان امریكا و جهمورى اسلامى  كابوس جنگ در كمین است، مردم باید به خود فریبى و خوش خیالى پایان دهند


 26. منصور حكمت را بشناسانیم، مردم را به ماركسیسم علاقمند سازیم


 27. درباره مباحث پلنوم چهارم كمیته مركزى حزب حكمتیست: نشستى در مورد چه باید كرد  حزب حكمتیست در مقابل جنگ افروزى امریكا درایران


 28. گفتن حقایق جنگ و عواقبش بدیهى ترین كار ماست.


 29. جمهورى اسلامى خود سرمنشا اعتیاد و معتاد و مواد مخدر است براى حل مساله اعتیاد در ایران باید جمهورى اسلامى را انداخت


 30. باز هم درباره گارد آزادی


 31. چرا از پیروزی "مردم" در سرنگونی صحبت می کنید؟


 32. تعیین سطح دستمزد كارگران ـ درود بر كارگران شركت واحد و رهبران آنها  تعیین سطح دستمزد توسط نمایندگان  سراسرى كارگران
  افزایش دریافتى بازنشستگان و حق بیمه بیكارى براى همه افراد بالاى ١٦ سال


 33. پول امریكا براى نیروهاى  اپوزسیون جمهورى اسلامىاز این راه هیچ وقت كسى به جاى درستى نرسیده است. مردم باید با نیروى خود سرنوشتشان را نجات دهن


 34. پول آمریکا برای اپوزیسیون


 35. گفتگو در مورد گارد آزادى روشن بینى و قدرت سازماندهى توده اى و یا دوز بالایى از شجاعت و میلیتانتیزم؟


 36. گفتگو در مورد اعتصاب كارگران شركت واحد


 37. بحران و پیامدهاى فعالیتهاى هسته اى جمهورى اسلامى این جنگ زرگرى نیست، كاش اینطور میبود


 38. گفتگو در مورد سالگرد ١٦ آذر؛ شرایط ، فرصتها و چه باید كردها


 39. وظایف کمیته های حزبی


 40. به حزب دمکرات بپیوندید! در حاشیه بحران سازمان زحمتکشان


 41. انتخابات آمریکا و پیامدهای آن, سرنگونی جمهوری اسلامی، موقعیت و وظایف کمونیست ها -


 42. كنگره امید، كنگره حزبى معطوف به جامعه


 43. قطعنامه در مورد ممانعت از پاشیدن شیرازه جامعه ایران


 44. قطعنامه در باره طبقه کارگر و قدرت سیاسی

 45. قطعنامه درباره اوضاع ایران و مصاف های حزب کمونیست کارگری – حکمتیست

 46. قرار در مورد تشکیل شورای عالی امنای حزب


 47. سرنگونی جمهوری اسلامی، دفاع از مدنیت جامعه  و تضمین حق مردم در تعیین نظام آتی فراخوان به مردم ،  فراخوان به احزاب و شخصیت های سیاسی


 48. به بهانه فراکسیونی که اعلام نشد


 49. به نمایندگان منتخب کنگره اول حزب کمونیست کارگری – حکمتیست


 50. به: رفقاى نماینده کنگره به: کمیته هاى حزبى


 51. به همه نمایندگان کنگره


 52. پیش نویس آئین نامه کنگره


 53. رفقای شورای انقلابی جوانان سوسیالیست به حزب حکمتیست خوش آمدید


 54. رفیق سامی مرعوش، کمونیست برجسته و دبیر دفتر آمریکای شمالی کنگره آزادی عراق درگذشت


 55. زنده باد آزادی و برابری. به صف ارتجاعی قوم پرستان نپیوندید! روزنامه نگاران زندانی فورا باید آزاد شوند


 56. جنگ، مواضع و جنگ مواضع

 57. بحران هسته ای یا بحران به بهانه هسته ای

 58. سازمان و سبک کار کمونیستی

 59. نوروزتان پیروز

 60. سیاست ما در اعتراضات به خطر حمله آمریکا به ایران در خارج کشور

 61. خیلی ممنون آقایان، مردم ایران چلبی لازم ندارند

 62. خاطرات و عکس های منصور حکمت را در اختیار همگان قرار دهید

 63. عراق، چه باید کرد؟

 64. تعیین حداقل دستمزدها توسط نمایندگان کارگران

 65. لنینیسم، منشویسم و بلشویسم، انقلاب روسیه ١٩١٧- ١٩٢٧ - بررسی تحلیلی

 66. ۸ مارس در راه است - این ماه، ماه زن است

 67. مردم! متشکل شوید! زندگیتان را از دست جمهوری اسلامی و باند سیاهی های اسلامی و قومی بیرون بکشید


۲۰۰۵

 1. سوال بر سر این است که رهبری اعتراض عمومی و تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی بدست کدام سنت خواهد افتاد؟

 2. * گفتگو با کورش مدرسی در مورد گارد آزادى؛ چرا نیروى مسلح، براى چه شرایطى و چگونه؟

 3. * گفتگویى مفصل درباره جنبش كارگرى، مبارزات اقتصادى و سیاسى آنها، سندیكالیسم، موقعیت كنونى و چشم اندازها

 4. * درباره محاكمه صدام، آیا مردم ایران تا محاكمه سران جمهورى اسلامى راه طولانى در پیش دارند؟

 5. گارد آزادی ضرورت دفاع از امنیت و آزادی مردم در جریان سرنگونی جمهوری اسلامی

 6. انقلاب ایران و وظایف کمونیست ها

 7. * باز هم در مورد پرونده اتمى
  درباره مبارزه طبقه كارگر علیه فلاكت تحمیلى از طرف جهمورى اسلامى به مردم زحمتكش

 8. * اوجگیرى تنشها در حاشیه پرونده اتمى ایران و ارجاع پرونده به شوراى امنیت

 9. باید به این حزب پیوست!
  از سخنرانی در کنفرانس بریتانیای حزب

 10. تنها راه نجات٬ قیام علیه جمهوری اسلامی است
  جمهوری اسلامی و مسئله سلاح هسته ای

 11. چپ و عراق؛ اوضاع عراق و وظایف کمونیستها
  قسمت اول:
  قسمت دوم:
  قسمت سوم:

 12. * اولین سالگرد تشكیل حزب حكمتیست: چگونه میخواهید خود را ارزیابى كنند؟ كجاى كار هستید؟

 13. به مناسبت سالگرد تشکیل حزب حکمتیست

 14. * درباره گارد آزادى؛ جایگاه آن براى حزب حكمتیست و مبارزه براى سرنگونى جمهورى اسلامى و پروژه اخیر آن

 15. * نگاهى به اوضاع سیاسى ایران در سایه تعویض ریاست جمهورى

 16. انقلاب ایران و وظایف کمونیست ها - فایل های صوتی
  قسمت اول:
  قسمت دوم:
  قسمت سوم:

 17. سخنرانی کورش مدرسی در کنفرانس اول سازمان جوانان کمونیست - حکمتیست

 18. حزب کمونیست کارگری؛ جریانات و تناقضات درونی آن - سمینار در انجمن مارکس - حکمت

 19. کمونیست ها و انقلاب: منشویسم، بلشویسم، لنینیسم و حکمت - سمینار در انجمن مارکس - حکمت
  قسمت اول:
  قسمت دوم:
  قسمت سوم:
  قسمت چهارم:

 20. * گفتگوهایى با رادیو پرتو

 21. صورت مساله رژیم است - انتخابات بعد از جمهوری اسلامی

 22. تنها راه کوتاه کردن دست قوم پرستان از سر مردم سرنگونی جمهوری اسلامی است
  در مورد رویدادهای اخیر در خوزستان

 23. نشستن روی بمب خطا است!
  در رابطه با انتخاب جلال طالبانی به ریاست جمهوری عراق

 24. * گفتگوى نوروزى با رادیو پرتو

 25. * گفتگو در مورد بیانیه حزب کمونیست کارگری- حکمتیست و منشور سرنگونی

 26. * مصاحبه در مورد رفراندم

 27. * مصاحبه با تلوزیون پرتو در مورد رفراندم

 28. هر عملیات نظامى آمریکا به عمر جمهورى اسلامى اضافه میکند

 29. کدام جنبش کارگری؟ اعتراضات کارگری ـ مصاف ها و چشم انداز آن

 30. به جمال کمانگر به مناسبت انتخاب اش به دبیری سازمان جوانان حکمتیست

 31. نه قومی ، نه اسلامی، زنده باد هویت انسانی

 32. گارد آزادی: ضرورت دفاع از امنیت و آزادی مردم در جریان سرنگونی جمهوری اسلامی

 33. گارد آزادی - قرار مصوب پلنوم سوم کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری – حکمتیست

 34. به همه کسانی که در کمپین برای آزادی برهان دیوارگر شرکت کردند و سهم برعهده گرفتند

 35. انقلاب ایران و وظایف کمونیست ها

 36. کردستان و آینده مبارزه آن - پاسخی به نشریه مانتلی ریویو

 37. یاداشتهائى در باره مبارزه قانونى

 38. سازماندهی تشکیلات کارگری با شاخه نظامی

 39. جبر یا اختیار؟ منصور حكمت و نقش اراده انسان در تاریخ

 40. رفقای عزیز عبدالله دارابی ، مجید حسینی ، کمال مَـَربزان ، خالد علی پناه، سردار نِـگِـلی و یدی کریمی،
  رفقای عزیز گارد آزادی

 41. اعتصاب سراسرى مردم در كردستان شروع كار است!

 42. یكشنبه ١۶ مرداد شهرهاى كردستان اعتصاب عمومى است!
  كردستان سنگر آزادى و برابرى است

 43. ایران بعد از انتخابات جمهوری اسلامی: آخرین خندق

 44. جمهوری اسلامی منشاء فاشیسم است
  برای مبارزه با فاشیسم باید جمهوری اسلامی را سرنگون کرد
  انتخابات بعد از جمهوری اسلامی

 45. انتخابات بی انتخابات؛ انتخابات بعد از جمهوری اسلامی

 46. رفقای تشکیلات خارج کشور - رفیق نسان نودینیان دبیر تشکیلات خارج کشور

 47. در رابطه با آخرین دُرفشانی های رهبری جدید حزب کمونیست کارگری

 48. انفجارات تهران و اهواز در خدمت جمهورى اسلامى است

 49. فوتبال، پیروزی ایران؛ شکست انسانیت و اعتراض مردم

 50. انتشار آثار منصور حکمت حق همه است
  در پاسخ به فحاشی های رهبری جدید حزب کمونیست کارگری ایران

 51. به کارگران، فعالین کارگری و سوسیالیست

 52. هفته منصور حکمت - در بزرگداشت دست آوردهاى یک زندگى پربار

 53. همراه با تمام بشریت متمدن چشم امید ما به شماست
  پیام به کنگره سوم حزب کمونیست کارگری عراق

 54. اول مه روز اتحاد، روز اعلام جرم طبقه کارگر علیه سرمایه داری

 55. نه ! این جشن ما نیست! در آن شرکت نکنید!
  کسی که باد میکارد توفان درو خواهد کرد

 56. کنگره آزادی عراق - مبانى سازمانى – طرح موقت

 57. منشور کنگره آزادى عراق

 58. بیانیه تشکیل کنگره آزادى عراق

 59. نوروزتان پیروز

 60. آزادى زن، مرگ جمهورى اسلامى است!
  ۸ مارس روز "نه" دیگرى به جمهورى اسلامى است

 61. پیرامون فعالیت حزب در خارج کشور - قسمت اول - چپ سنتى و تحزب سیاسى – اجتماعى در خارج کشور

 62. جنبش توده اى علیه گسیختگى زندگى مدنى در عراق - ضرورت ایجاد یک سازمان توده اى (طرح بحث)

 63. دنیائى کار در مقابل ماست! سخنرانى اختتامیه در پلنوم اول کمیته مرکزى


۲۰۰۴

 1. انجمن مارکس لندن را نمیشود جعل کرد

 2. در باره نشریه "حکمت"

 3. یك انتخابات، یك قتل، چند بمب و تعدادى فتوا. مردم آمریكا انتخابى نداشتند

 4. از "حجاریان" تا "الحجاریان" از "خمینى" تا "هخا"
  ملاحظاتى در باره "ول شدن نمره صفر" رهبرى حزب کمونیست کارگرى

 5. از حزب کمونیست کارگرى تا حزب کمونیست کارگرى – حکمتیست
  خلاصه سخنرانى در کنفرانس اول کادرها

 6. مباحث درونى؛ حزب کمونیست کارگرى ایران
  جدایی و مبانی تشکیل حزب کمونیست کارگری حکمتیست

 7. جدائى از حزب کمونیست کارگرى ایران و تشکیل حزب کمونیست کارگرى ایران- حکمتیست
  مصاحبه با ینار محمد


  اسنادی که به ضمیمه مصاحبه با ینار محمد منتشر شد

 8. دنیا را بجنبانیم!
  سخنرانى افتتاحیه در کنفرانس اول کادرهاى حزب کمونیست کارگرى ایران – حکمتیست

 9. ایران در سالی که گذشت

 10. عتراضات دانشجوائى و وظایف دانشجویان کمونیست

 11. رفراندم نسخه "عراقیزه" کردن ایران
  تنها راه مانعت از پاشیدن زندگى مدنى قیام مردم علیه اسلام سیاسى است

 12. سازمان جوان کمونیست و جنش ما کمونیسم کارگرى جنبشى با ابعاد گوناگون

 13. جمهورى اسلامى، آمریکا، اپوزیسیون راست، مجاهد و ...

 14. اول مه، دو قطعنامه دو گرایش در جنبش کارگرى ایران

 15. هفته منصور حکمت
  در بزرگداشت دست آوردهاى یک زندگى پربار

 16. حزب کمونیستی و قدرت سیاسی کمونیسم کارگری و چهار تجربه
  (انقلاب اکتبر، انقلاب ٥٧ ایران، تجربه کردستان، تجربه عراق)

 17. زلزله؛ سیاست و سازماندهى کمونیستى


۲۰۰۳

 1. بیانیه حقوق جهانشمول انسان

 2. اعتراضات در ایران - تلویزیون انترناسیونال - چهارشنبه ٤ تیر ماه ۱۳۸۲- ۲۵ ژوئن ٢٠٠٣

 3. اعتراضات در ایران - تلویزیون انترناسیونال - سه شنبه ٣ تیر ماه ۱۳۸۲; ۲۴ ژوئن٢٠٠٣

 4. اعتراضات در ایران - تلویزیون انترناسیونال - دو شنبه ٢ تیر ماه ۱۳۸۲; ۲۳ ژوئن ٢٠٠٣

 5. اعتراضات در ایران - تلویزیون انترناسیونال - یک شنبه ١ تیر ماه ۱۳۸۲; ۲۲ ژوئن ٢٠٠٣

 6. اعتراضات در ایران - تلویزیون انترناسیونال - جمعه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۸۲; ۲۰ ژوئن ٢٠٠٣

 7. اعتراضات در ایران - تلویزیون انترناسیونال - پنجشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۳۸۲; ۱۹ ژوئن ٢٠٠٣

 8. اعتراضات در ایران - تلویزیون انترناسیونال - چهارشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۳۸۲; ۱۸ ژوئن ٢٠٠٣

 9. اعتراضات در ایران - تلویزیون انترناسیونال - سه شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۸۲; ۱۷ ژوئن ٢٠٠٣

 10. اپوزیسیون و آلترناتیو سازی برای جمهوری اسلامی - تلویزیون انترناسیونال - یک شنبه ۴ خرداد ماه ۱۳۸۲; ۲۵ مه ٢٠٠٣

 11. پیامد های حمله آمریکا به عراق - مصاحبه با تلویزیون انترناسیونال

 12. موقعیت سازمان مجاهدین

 13. در مورد آینده جمهوری اسلامی - تلویزیون انترناسیونال - یک شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۸۲; ۱۳ آوریل ٢٠٠٣

 14. در مورد اولویت هاى حزب کمونیست کارگرى

 15. چرا سوسیالیسم؟

 16. معرفى بیانیه حقوق جهانشمول انسان در کنگره چهارم

 17. دنیائى برای فتح در انتظار ماست – سخنرانی اختتامیه کنگره چهارم

 18. سخنرانى افتتاحیه در کنگره چهارم حزب کمونیست کارگری ایران

 19. حکمتیسم" یا "درافزوده‌های حکمت به مارکسیسم"

 20. کنگره چهارم حزب کمونیست کارگری - چرا باید در این کنگره شرکت کرد؟

 21. کمیته نوبل و پروژه "تغییر نیم کلاج رژیم" - در حاشیه اهدای جایزه صلح نوبل به خانم عبادی

 22. تصویر و صداى حقیقت را به مردم برسانیم - به تلویزیون "کانال جدید" کمک کنید

 23. وحدت طبقاتى - صفهای سیاسى

 24. بیام به خانواده ها و بازماندگان کشتار ٦٧

 25. سیاست حزب کمونیست کارگری در تظاهراتهای خارج کشور

 26. پیام آور آزادى و برابرى در میان مردم

 27. درباره طبقه کارگر و احزاب سیاسى - (بخش اول)

 28. در باره کنگره چهارم حزب کمونیست کارگرى ایران

 29. کمونیسم قبل و بعد از منصور حکمت

 30. هرروز ١٨ تیر است؛ جمهورى اسلامى راه نجاتى ندارد

 31. به کارگران نفت

 32. پیام به مردم آزادیخواه – ١٨ تیر روز برافراشتن پرچم آزادی و برابرى است

 33. جمهوری اسلامى را چگونه باید انداخت؟ - قدم‌های بعد!

 34. مردم ایران، جمهوری اسلامى و دولت آمریکا

 35. خیلى ممنون آقایان، مردم ایران چلبى لازم ندارند - درباره شورای رهبری آقای پهلوی

 36. درباره "اولویتها و جهت گیریها"

 37. نامه به کوفى انان درباره سازمان مجاهدین خلق

 38. اولویتها و جهت‌گیری‌ها

 39. پیام همبستگى به مردم عراق

 40. پیام تبریک سال نو به مردم ایران

 41. جنگ، جنبش ضد جنگ، پیامدهای جنگ

 42. درباره پلنوم هفدهم کمیته مرکزی حزب

 43. جنگ آمریکا: کشتار مردم عراق


۲۰۰۲

 1. منشویسم، بلشویسم و لنینیسم؛ بررسی تحلیلی انقلاب روسیه- سخنرانی در انجمن مارکس لندن

 2. بحث را کجا باید متمرکز کرد؟

 3. منشور آزادى هاى سیاسى – چگونگى تعیین نظام آتى حکومت در ایران - قسمت دوم

 4. منشور آزادى هاى سیاسى – چگونگى تعیین نظام آتى حکومت در ایران - قسمت دوم

 5. ۱۱ سال تلاش برای یک دنیای بهتر

 6. برای پیروزى بر جمهورى اسلامى چه باید کرد؟

 7. آگاهى مردم و حضورشان در میدان تعیین کننده است

 8. حق مردم در تعیین نظام آتى حکومتى ایران باید ضمانت شود

 9. مجاهدین؛ بن بست هویتى، بن بست سیاسى

 10. پیام به دانشجویان و مردم آزادیخواه

 11. حمله آمریکا و استراتژی جدید اعمال قلدری در جهان

 12. پیام به عبدالله دارابى; در رابطه با حضورش در شهر مریوان

 13. حزب کمونیست کارگری ایران بعد از منصور حکمت

 14. کودتا محکوم به شکست است

 15. بعد از جمهوری اسلامى - مقدمه

 16. قلبى بزرگ متوقف شد؛ متقکرى عظیم از فکر ایستاد

 17. "امید به صلح" آخرین قربانى شارون

 18. در مورد مباحثات پلنوم ١٥ کمیته مرکزی حزب

 19. حمله آمریکا به عراق محکوم است

 20. محور شر: سیاست خارجى یا فلسفه تراشى سیاسى؟


۲۰۰۱

 1. چرا دفتر روابط بین المللى؟

 2. ائتلافهای ضد جنگ: اهداف ازدست رفته و جنبش های خود شکست داده

 3. ١٨ تیر و حرکت آزادیخواهانه دانشجویان

 4. چهارسال پیش گفتیم

 5. به سیاهى پاکسازی قومى - در حاشیه قمه کشى جدید باند ایلخانى - مهتدی برای کومه‌له

 6. مراسم انتخابات رژیم

 7. جمهوری اسلامى، حقوق بشر و ...

 8. وظایف دوستداران حزب در ایران

 9. هنر و سیاست ناسیونالیسم کرد


۲۰۰۰

 1. کمپین حزب کمونیست کارگری علیه چپاول و انتقال اموال مردم ایران به حسابهای بانکى مقامات رژیم در خارج کشور


۱۹۹۹

 1. آمریکا، عراق، کردستان
  کار رسانه های غربی پروپاگاند جنگی است
  گفتگو با نشریه پرسش

 2. چون قافیه تنگ آید...

 3. نکاتى درباره سازماندهى حزبى در ایران

 4. یاداشتهائى در باره مبارزه قانونى

 5. طبقه کارگر و اعتراضات توده اى

 6. دوره جدید کارگر کمونیست


۱۹۹۸

 1. دست مذهب از زندگى مردم کوتاه! - اوت ١٩٩٨ - تیر ماه ١٣٧٧

۱۹۹۶

 1. حزب کمونیست کارگرى عراق؛ مصافها و چشم اندازها - اوت ١٩٩٦

۱۹۹۴

 1. حزب کمونیست کارگرى عراق؛ اولویت‌ها - (جمعبندى یکساله) اکتبر ۱۹۹۴

۱۹۹۳

 1. مقدمه کتاب جنگ خلیج - اسناد مباحثات داخلی حزب کمونیست ایران

۱۹۹۱

 1. کردهای عراق، قربانیان چه کسى؟
 2. "کمونیسم" ملى، یک بررسى موردی

۱۹۹۰

 1. وظایف حوزه های حزبى در خارج کشور

 2. گزارش تشکیلاتى به پلنوم هجدهم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

 3. نامه به س.

 4. نامه به احمد خورشیدی در مورد چپ و راست در حزب کمونیست

 5. چند مکاتبه دورنی کانون کمونیسم کارگری پیرامون یک بیانیه از طرف کانون و یک جزوه در باره کردستان

 6. برای اطلاع رفقای فراکسیون کمونیسم کارگری و فعالین حزب کمونیست در تشکیلات کردستان

 7. نامه به کمیته مرکزی کومه له در مورد پیامد های حمله آمریکا به عراق

 8. نتایج احتمالى ناشى از وضعیت اخیر در خاورمیانه

 9. نامه به کمیته رهبری کومه له در مورد مصاحبه با رهبران و فعالین کارگری

 10. در پاسخ به تقاضای اخراج راست از طرف تعدادی از رفقای چپ در تشکیلات کردستان - مجموعه چندین نامه

 11. قرار دفتر سیاسى در مورد نشریات حزب

 12. درباره ی شیوه کار رادیو صدای حکا - مصوبه دفتر سیاسی

 13. مصوبات نشست اول دفتر سیاسى (کانون کمونیسم کارگری)

 14. زنده باد اتحاد جهانى کارگران

 15. از آرشیو همبستگی - نشریه فدراسیون شوراهای پناهندگان ایرانی
 16. دفاع از منافع کارگران یا مسکوت گذاشتن آن - پیام شورا و "همبستگى"

 17. نوروز

 18. پاسخ به شورای پناهندگان سیاسى ایرانى - زوریخ

 19. پاسخ به نامه مهرداد در مورد فدراسیون

 20. هیات موسس، همبستگى و کنگره موسس

 21. متشکل شویم!

 22. وطن هرکس جائى است که در آن کار میکند!

 23. شوراهاى پناهندگان ایرانى - کمونیست شماره ٦٠ - بهمن ١٣٦٩

۱۹۸۹

 1. تجدید آرایش تشکیلات کومه له: سازماندهی تشکیلات کارگری با شاخه نظامی!

 2. کردستان ٰ آینده مبازره آن، پاسخ به نشریه مانتلی ریویو

 3. نامه به رحمان حسین زاده در مورد جدال چپ و راست در کو مه له در سال ۱۳۶۸

 4. نامه به صالح سرداری در مورد جدال چپ و راست در کو مه له در سال ۱۳۶۸

 5. نامه سوم به صالح سرداری در مورد جدال چپ و راست در کو مه له در سال ۱۳۶۸

 6. پیام همبستگى به کارگران معادن ذغال سنگ پیتستون آمریکا

 7. نامه به کمیته رهبری کومه له در مورد تجدید آرایش تشکیلات علنی

۱۹۸۶

 1. جمعبندی مباحث کنگره ۵ کومه له در سال ۱۳۶۵

۱۹۸۵

 1. راه کارگر" در یَمَن: رسوایى رویزیونیسم - کمونیست شماره ٢٤ - اسفند ١٣٦٤

 2. تشکیلات علنی و تسهیل امر تشکیلات سازی مخفی - نشریه پیشرو فارسی (ارگان سازمان کردستان حزب کمونیست ایران - کومه  له ) شماره ۹۵ - مرداد و شهریور ۱۳۶۴


۱۹۸۳

 1. تزهائی درباره مسئله حاکمیت